משרד המשפטים: פניית ויינרוט בנושא שרה נתניהו נעשתה בדומה לפניות רבות מעין אלה - 0404
+
משרד המשפטים: פניית ויינרוט בנושא שרה נתניהו נעשתה בדומה לפניות רבות מעין אלה לע"מ

משרד המשפטים: פניית ויינרוט בנושא שרה נתניהו נעשתה בדומה לפניות רבות מעין אלה

במשרד המשפטים ביקשו להבהיר באשר לחקירה בעניין מעונות ראש הממשלה, כי פניית עורך הדין ויינרוט בעניין שרה נתניהו, נעשתה כמקובל ואין בה כל חריג. ממשרד המשפטים נמסר כי, "במענה לפניות ובעקבות פרסומים בנוגע ל"שימוע בכתב" של באי כוחה של גב' שרה נתניהו בטרם יוחלט אם לזמן אותה לחקירה באזהרה בפרשת מעונות רה"מ, הרינו להבהיר את הדברים הבאים: לפני כשלושה שבועות הגיע עו"ד ויינרוט לפגישה אצל היועץ המשפטי לממשלה, לבקשתו של עו"ד ויינרוט, כדי לשוחח בעניין אישי, הקשור לעו"ד וינרוט עצמו. בסופה של הפגישה, שאכן עסקה בנושא אישי, העלה עו"ד ויינרוט גם את עניינה של גב' נתניהו, וטען טענות שונות לגבי החקירה. היועץ המשפטי לממשלה השיב לו שהוא טרם נדרש לדברים לעומקם. חלק זה של השיחה נערך בנוכחות עוזרת היועץ, לבקשת היועץ, ואף נערכה לגביו תרשומת, כמקובל. התרשומת הועברה לגורמים הרלבנטים בפרקליטות, המלווים את חקירת מעונות ראש הממשלה. עשרה ימים מאוחר יותר פנה עו"ד ויינרוט במכתב ללשכת היועץ המשפטי לממשלה וביקש להיפגש עם היועץ המשפטי לממשלה לפגישה שתעסוק בגב' נתניהו. על מכתב זה השיבה עוזרת היועמ"ש כי היועמ"ש איננו מוצא מקום לקיים פגישה כמבוקש, וכי ככל שעו"ד ויינרוט מעוניין הרי שהוא יכול לפנות אל היועץ בכתב. יובהר בזאת, כי אין המדובר ב"שימוע בכתב", ולא הועברו חומרי חקירה כלשהם לעו"ד וינרוט. המדובר בפנייה של סנגור, הדומה לפניות רבות מעין אלה, המתקבלות בלשכת היועמ"ש בנוגע לחקירות שונות".

מבזקיםלכל המבזקים