"חשש לפגם בהסכם עם מני נפתלי": שרת המשפטים העבירה את התלונה לנציב הביקורת על הפרקליטות - 0404
+
"חשש לפגם בהסכם עם מני נפתלי": שרת המשפטים העבירה את התלונה לנציב הביקורת על הפרקליטות

"חשש לפגם בהסכם עם מני נפתלי": שרת המשפטים העבירה את התלונה לנציב הביקורת על הפרקליטות

בעקבות פניה של התנועה למשילות ודמוקרטיה לשרת המשפטים, איילת שקד, וליועץ המשפטי לממשלה, בטענה כי הסכם אי ההפללה שחתמה הפרקליטות עם מני נפתלי נערך באופן המנוגד להנחיות היועמ"ש, החליטה שרת המשפטים שהתלונה תועבר לטיפולם של הגורמים המקצועיים במשרד.

בין הטענות שהועלו במכתבה של התנועה למשילות ודמוקרטיה נטען כי הוא נעשה בעל פה למרות שהנחיית היועץ מחייבת חתימה בכתב. היועץ בהנחיותיו מחייב להבהיר לעד את התנאים המגבילים תחתם הוא נתון כמו למשל האיסור להתראיין לכלי תקשורת, אך נפתלי הצהיר בפני חוקריו שבכוונתו לפנות לכלי התקשורת. בנוסף, לא נכללו התנאים לפיהם אם הפר העד את התחייבותו המדינה רשאית להשתמש נגדו בראיות שהציג.

עו"ד זאב לב מהתנועה למשילות ודמוקרטיה מסר כי "ההתנהלות ומתן מעמד אי-הפללה לאדם, ללא הסכם ובניגוד להנחיות, מעוררת שאלות רבות. "אנחנו מברכים על כך שהפנייה זכתה לתשומת הלב והועברה לטיפולו של נציב התלונות על הפרקליטות. חשוב לבקר בצורה אפקטיבית גם את נושאי המשרה הבכירים במערכת אכיפת החוק. ודאי במקרה כזה עליו מרחפים המון סימני שאלה" מסר לב".