חטיבת גבעתי מתחילה בהליך הסבה ל"נמר" ותהפוך לחטיבת הנמר הסדירה השנייה בצה"ל - 0404
+
חטיבת גבעתי מתחילה בהליך הסבה ל"נמר" ותהפוך לחטיבת הנמר הסדירה השנייה בצה"ל דובר צה''ל

חטיבת גבעתי מתחילה בהליך הסבה ל"נמר" ותהפוך לחטיבת הנמר הסדירה השנייה בצה"ל

חטיבת גבעתי תהפוך לחטיבה השניה בצה"ל המשתמשת בנמר.

לאחר עבודת מטה רחבה בזרוע יבשה במסגרת חיזוק ה״חוד היבשתי״ הוחלט כי חטיבת גבעתי תחל תהליך הסבה ל״נמר״ ותהפוך לחטיבת הנמר הסדירה השנייה בצה"ל. מבצוע הגדוד ראשון של חטיבת גבעתי יקרה במהלך רבעון ד' 2018 כחלק מלבנת האימון החטיבתית. בסוף 2020 עתידה כלל החטיבה להיות מוסבת להפעלה מבצעית של הנמר. 

דובר צה"ל

הטמעת הנמר בחטיבת גבעתי היא חלק מתהליך הטמעת הנמר בכלל צה"ל לאחר שבוצע בחטיבת גולני ונמצא בתהליך הטמעה בחטיבת המילואים ״כרמלי״. 

מדובר בתהליך שיספק היבטים מבצעיים רבים כדוגמת היכולת לנייד לוחמים אל היעד וביעד ולבצע פריקות של כוח רגלי לתוך מתחמים בשטחים הבנויים, תפיסה ואחיזת שטח, לחימה מול אויב בטווחים הקרובים ועוד. כמו כן, בהיבט הלוגיסטי במקביל להסבה יבנו תשתיות לקליטת הנמרים ובהיבט האימונים מתכונן שינוי במתכונת האימונים לחטיבה בדגש על לחימה על רק"ם.

רמ"ח תכנון זרוע היבשה, אל"ם רמי אבודרהם: "הנמר הינו כלי לחימה לחי"ר מן הטובים בעולם המיוצר בישראל, בעל יכולת מיגון פסיבי ואקטיבי, עבירות גבוהה ויכולת התמצאות והפעלת אש שעולים לאין שיעור על הקיים. מבצוע של חטיבות החי"ר לנמר בכלל ושל חטיבת גבעתי בפרט הינו תהליך מורכב שיציב את היבשה ברמת כשירות מבצעית גבוהה מאוד. תהליך זה מהווה חלק מתפיסת היציבה היבשתית אשר ממוקדת בהעצמת החוד המבצעי וחיזוק האוגדות הסדירות בצה"ל כחלק מתר"ש גדעון".

מח״ט גבעתי, אל״ם דדו בר-כליפא: ״קליטת הנמר הינה צעד משמעותי לחטיבת גבעתי כחטיבה מובילה המשתייכת לאוגדת חוד. היתרונות שבנמר יאפשרו לכוחות החטיבה אפקטיביות מבצעית גבוהה יותר באימונים ובמלחמה".

דובר צה"ל