ליצמן צודק: ראש ממשלה חייב תואר אקדמי, אבל גם כל השרים וחברי הכנסת, כולל שירות צבאי! - 0404
+
ליצמן צודק: ראש ממשלה חייב תואר אקדמי, אבל גם כל השרים וחברי הכנסת, כולל שירות צבאי! שלמה מור, 0404

ליצמן צודק: ראש ממשלה חייב תואר אקדמי, אבל גם כל השרים וחברי הכנסת, כולל שירות צבאי!

גם אנחנו בעד הצעת החוק של ח״כ יעקב ליצמן, שר הבריאות שהתפטר לאחרונה. כבר מזמן טענו כאן בחדשות 0404 שכל הפועלים כנציגי ציבור חייבים להיות מלומדים, משכילים ובעלי ידע נרחב.

ליצמן, צודק. ראש ממשלה חייב להיות אדם מלומד וידען ובעל תואר אקדמי. היכן ליצמן טועה? פשוט מאוד. גם כל שרי הממשלה ובכלל – כל 120 חברי הכנסת חייבים לטעמנו לעמוד בתנאי סף שייקבעו מראש – תואר אקדמי, לפחות בתחום הניהול ושירות צבאי או שירות לאומי מלא (אלא אם כן יציג המועמד אישור רפואי או אחר שניתן לו בגין אי שירותו). כן ליצמן, גם אתה וחבריך מחויבים בכך.

תואר אקדמי לא אמור להוות מכשול. מי שרוצה להתמודד ואין ברשותו תואר, יוכל לצאת ללימודים לפני החלטתו להציג עצמו בפני הציבור, או שיתחייב להשלים לימודיו בזמן השירות הציבורי. אפשר גם לקבוע רף כספי. בלי תואר – שכר מופחת, תוך מחויבות להשלים את התואר על פי תנאים שייקבעו מראש.

כך או אחרת, לרגע שלא יהיה לכם ספק, חברי הכנסת לעולם לא יאשרו הצעת חוק שתקבע שכל נבחר ציבור חייב להיות בעל תואר אקדמי, מאחר והם יצביעו נגד חלק נכבד מחבריהם. שלא נדבר על שירות צבאי…

המצב כיום הזוי. ראש עיר יכול להבחר אפילו אם לא עשה בגרות וכלל לא למד מעולם. מנכ״ל עירייה, גזבר, מבקר ואפילו דובר – מחויבים בתואר ולפעמים אף בשניים. במילים פשוטות יותר – התפקיד החשוב והבכיר יותר במגזר הציבורי לא חייב, העובדים תחתיו, כן.

ככלל, ישנם אנשים טובים מאוד בשוק שלא יכולים להתמודד לתפקידי מנכ״ל, סמנכ״ל, גזברים, חשבים, יועצים בכירים, דוברים ועוד, גם במגזר הפרטי ובטח שבמגזר הציבורי וזאת כי אינם מחזיקים בתעודה המציגה אותם לכאורה כמשכילים יותר.

לעניות דעתי, אם ראש ממשלה וכלל חברי הכנסת וכן ראשי רשויות אינם צריכים תואר כדי להבחר לתפקיד כזה או אחר, גם מבעלי תפקידים אחרים בשירות הציבורי צריך להסיר את הדרישה.