הצלחה גדולה במכרז הציבורי להנפקת חבילת אג"ח וכתבי אופציה מסדרה 4 של קבוצת לוזון - 0404
+
הצלחה גדולה במכרז הציבורי להנפקת חבילת אג"ח וכתבי אופציה מסדרה 4 של קבוצת לוזון מיכאל קויימן, ויקיפדיה

הצלחה גדולה במכרז הציבורי להנפקת חבילת אג"ח וכתבי אופציה מסדרה 4 של קבוצת לוזון

קבוצת לוזון רשמה הצלחה גדולה במכרז הציבורי בהנפקת חבילה מאג"ח וכתבי אופציה, שבו גויסו כ- 26 מיליון ש"ח.

אגרות החוב (סדרה ט') וכתבי האופציה (סדרה 4) הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה במחיר מינימום של 1,002 ש"ח ליחידה.

סה"כ הוצעו 25,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה כאשר הרכב כל יחידה הינו 1,200 ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה ט') ו- 400 כתבי אופציה (סדרה 4).

הביקושים הגדולים אפשרו לחברה לגייס במחיר של 1032 ליחידה, המשקף לאג"ח תשואה של 6.1% (ללא האופציות).