פרסום ראשון: רשם העמותות יבדוק את התנהלות "שוברים שתיקה" - 0404
+
פרסום ראשון: רשם העמותות יבדוק את התנהלות "שוברים שתיקה" עמית דרי

פרסום ראשון: רשם העמותות יבדוק את התנהלות "שוברים שתיקה"

רשם העמותות במשרד המשפטים יבדוק את פעילות והתנהלות עמותת "שוברים שתיקה" וזאת בעקבות פניית עורך הדין אייל פלטק, בשם חדשות 0404. כזכור, עו"ד פלטק פנה לרשם העמותות וביקש לבדוק את התנהלות "שוברים שתיקה" בארץ ובחו"ל, מתוך חשש כי פעילותם פוגעת בחיילי צה"ל ובכלל כוחותינו הפועלים להגן על עם ישראל וארץ ישראל. פלטק וחדשות 0404 ביקשו לבדוק האם העמותה מתנהלת כראוי, האם פעילותה אינה נוגדת את תקנון רשם העמותות והאם רשם העמותות במשרד המשפטים יכול לאפשר לעמותה כזאת להתנהל בישראל וזאת עקב פעילותה, שאינה מקובלת על רוב אזרחי המדינה. בין השאר, הוסברה לרשם העמותות פעילות "שוברים שתיקה", כפי שתועדה ע"י מ"פ במילואים עמית דרי, ופורסמה בחדשות 0404. במכתב תשובה שקיבל עו"ד אייל פלטק מרשם העמותות נמסר כי, "פנייתך תועבר לבחינת הגורמים הרלוונטיים במשרדנו, אשר יבחנו את הנטען בפנייתך ובכלל זה יבחנו האם על פי הנטען העמותה ו/או מי מטעמה, פועלים בניגוד להוראות חוק העמותות, תש"ם 1980, תקנותיו ו/או הוראות כללי ניהול תקין, האם נדרש לבדוק טענותיך מול העמותה ו/או מול גורמים נוספים והאם נדרשת הפעלת סמכויות רשם העמותות על פי דין". עוד הוסיפו ברשם העמותות כי, "בדיקה ובירור של תלונות נעשה באופן מקיף, סדור ושיטתי, כאשר הטיפול בתלונה אינו מכוון לתת שירות לפונה, אלא, כאמור, מהווה אמצעי בידי רשם העמותות לפקח על התנהלותן התקינה של עמותות". עו"ד אייל פלטק: "לא ניתן לאף אחד לפגוע בחיילי צה"ל אשר נלחמים ומסכנים את חייהם בשביל כולנו, יהיה מעמדו אשר יהיה ויהיו האמצעים שגוף זה מגייס גדולים ככל שיהיו". מייסד חדשות 0404, בועז גולן: "מחובתי כאזרח במדינת ישראל לסייע ולתת כתף לכל חייל וחיילת המגינים עלינו. הם מסכנים חייהם עבורינו ונלחמים עבורנו ואנחנו נלחם עבורם. סיוע להם, הוא סיוע לעצמנו – לעם ישראל".