מטענים מאולתרים, סלולרים ודוקרן אותרו בחיפוש באגפי מחבלים בבתי הסוהר עופר ומגידו - 0404
+
מטענים מאולתרים, סלולרים ודוקרן אותרו בחיפוש באגפי מחבלים בבתי הסוהר עופר ומגידו שירות בתי הסוהר

מטענים מאולתרים, סלולרים ודוקרן אותרו בחיפוש באגפי מחבלים בבתי הסוהר עופר ומגידו

בחיפוש שנערך באגפי המחבלים בבית הסוהר עופר נמצאו שני מכשירים סלולרים. האחד, מוסלק בקופסאת שימורים והשני נמצא בחצר כשהוא מוסלק בתוך מגבת במתלה מגבות. 

חמישה מטעני חבלה מאולתרים אותרו במקומות שונים ובאחד התאים אותר דוקרן מאולתר כשלהבו באורך של כ-10 ס"מ. האסירים אשר בתאיהם אותרו הממצאים, יישפטו.

בבית הסוהר מגידו אותר טלפון סלולרי סמוך למיטת אחד האסירים.