הקבינט אימץ שורת צעדים להסדרת האחריות להגנה מפני איום הנשקף מרחפנים - 0404
הקבינט אימץ שורת צעדים להסדרת האחריות להגנה מפני איום הנשקף מרחפנים רפאל

הקבינט אימץ שורת צעדים להסדרת האחריות להגנה מפני איום הנשקף מרחפנים

ועדת השרים לעניני ביטחון לאומי (הקבינט) החליטה היום לאמץ שורה של צעדים שמטרתם להסדיר את האחריות להגנה מפני איום הנשקף מרחפנים ולשפר את ההגנה מולו.

במסגרת זו סוכמה חלוקת האחריות בין הגורמים הביטחוניים והוחלט על המשך המאמץ בתחום הטכנולוגי לצורך הגנה מפני איום הרחפנים במדינת ישראל.

הקבינט הטיל על המל״ל לבחון – יחד עם הגורמים הרלוונטיים הנוספים – את האסדרה הראויה בתחום הרחפנים.