חברות ישראליות יקבלו מימון של 400 אלף ש''ח להטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בפעילותן - 0404
+
חברות ישראליות יקבלו מימון של 400 אלף ש"ח להטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בפעילותן דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע

חברות ישראליות יקבלו מימון של 400 אלף ש"ח להטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בפעילותן

טרה, נתיבי ישראל, מילופרי והחברה הכלכלית חבל אילות זכו במענק בהיקף של 100 אלף ש"ח כל אחת, להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בפעילותן, במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע.

החברות הזוכות נבחרו על ידי ועדת שיפוט שכללה נציגים של המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה.

הקול הקורא, הנערך כמיזם משותף בין המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע זו הפעם השניה, מציע לחברות עסקיות וממשלתיות חבילת מימון להטמעה של שיקולים אקולוגיים בנהלים ובתכניות עבודה.

השנה הקול הקורא זכה להתעניינות רבה: התקבלו 10 הגשות איכותיות של חברות מרכזיות בתחומי התשתיות, החקלאות והתיירות. חברי ועדת השיפוט ציינו, כי נבחרו פרויקטים שבהם לצד ביצוע קפיצת מדרגה בניהול האקולוגי יש אף פוטנציאל גבוה לחדשנות ולהובלה מגזרית.

הפרויקטים הנבחרים השנה – מתמנע בדרום ועד הגליל המערבי בצפון – יעסקו בסוגיות מהותיות לשמירת טבע, ובהן: מניעת זיהום תאורה, מניעת מינים משוטטים ומתפרצים הגורמים לנזקים לטבע ולחקלאות, פיתוח פרוטוקולים לעיבוד חקלאי משמר טבע, וגיבוש תכנית ניהול אקולוגית למרחב תיירותי.

הפרויקטים הזוכים:

נתיבי ישראל – הטמעה של שיקולים אקולוגיים בתאורת כבישים למניעת זיהום תאורה. זיהום אור הוא מצב בו אור לא נחוץ זולג אל מעבר לתחום המיועד להארה, וגורם למגוון השפעות שליליות על עטלפים, חרקים, עופות ויונקים. הפרויקט יעסוק בהטמעה של אמצעים למניעת זיהום אור בתאורת כבישים הן ברמת התכנון של כבישים חדשים, והן ברמת התחזוקה של כבישים קיימים, ויישם מחקרים קודמים בנושא ואמנה שגובשה בין נתיבי ישראל לרשות הטבע והגנים.

טרה – לטרה כ-130 רפתות המספקות חלב. הפרויקט יתמקד בסניטציה (תברואה) – מניעת גישה של חיות בר למקורות מזון בסביבת הרפת. מקורות מזון מלאכותיים גורמים להתרבות של חיות משוטטות, הגורמות לנזקים לחקלאות ולטבע, ולכן לסניטציה נאותה יש השפעה מרחבית משמעותית על שמירת האיזון האקולוגי.

מילופרי – מילופרי מרכזת שיווק וייצוא של תוצרת חקלאית מעשרות אלפי דונם בגליל המערבי. החברה נדרשת לעמוד בתקנים בינלאומיים, ולכן הפרויקט יתמקד בפיתוח והטמעה של פרוטוקולים מתקדמים של עיבוד חקלאי תומך מגוון ביולוגי, כמו צמחי כיסוי, שימור צמחיית בר בשולי החלקות, ושימור הקישוריות האקולוגית באמצעות התאמת הגידור.

החברה הכלכלית חבל אילות – החברה מנהלת את פארק תמנע. תמנע הוא פארק קולט קהל המשתרע על עשרות אלפי דונמים, המהווה אטרקציה תיירותית. במקביל, תמנע היא אתר טבע רגיש וייחודי. הפרויקט יפתח תכנית ניהול אקולוגית לפארק, שתשלב בצורה אופטימלית בין הצרכים התיירותיים ובין הרגישות האקולוגית במרחב, וכן תציע כלים להעצים את החוויה התיירותית בהקשרי הטבע.

במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים יתמכו במקביל בשני פרויקטים נוספים: פרויקט למניעת זיהום אור עם חברת המים "מקורות", ופרויקט לאיפיון בעיית התנגשות עופות בר עם קווי מתח בחברת החשמל (אישור הפרויקטים מותנה באישור תקציבי סופי שיתקבל בקרוב).

תוצרי הפרויקטים יוצגו בכנס שיערך בשנת 2019.