"דקה לשבת" עם סגן שר הביטחון - פרשת ויגש - 0404
+
צילום: .

"דקה לשבת" עם סגן שר הביטחון – פרשת ויגש

"פרשתינו, פרשת ויגש מסתיימת בפסוק: " וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויעשו בה ויפרו וירבו מאוד".

מהפסוק הזה למדה הגמרא במסכת סנהדרין שכל מקום שנאמר בו וישב זה לשון צער, מהו הצער הנוגע לפסוק הזה?

מהפסוק אנו לומדים שבני ישראל שכחו את ארץ ישראל הם נאחזו בארץ גושן ארץ גושן הייתה ארץ פוריה, היה בה מים הייתה בה תבואה טובה, עצים, עצי פרי ארץ שנהנו ממנה אבל ההנאה הזאת גרמה לכך שהם שכחו את ארץ ישראל. ועל כך אנו צריכים לדעת זהו הצער צער הגלות אנחנו מכאן צריכים לקרוא לכל יהודי העולם, בואו ואחזו בארץ ישראל בואו ועלו לארץ! אל תשארו בגלות! אל תלמדו מבני ישראל שנאחזו במצרים.

שבת שלום."