לקראת הריסה: כוחותינו מיפו בית מחבל ובית מחבלת - 0404
+
לקראת הריסה: כוחותינו מיפו בית מחבל ובית מחבלת 0404

לקראת הריסה: כוחותינו מיפו בית מחבל ובית מחבלת

בהתאם להנחיית הדרג המדיני, פעלו הלילה כוחות צה"ל והמנהל האזרחי למיפוי הנדסי של בתי מחבלים. במהלך הלילה פעלו כוחות מגדוד "רם" וכוחות הנדסה של חטיבת "עציון" בשיתוף עם המנהל האזרחי למיפוי הנדסי של בית המחבל מצעב ע'נימאת שדקר ופצע חייל צה"ל במהלך פעילות מבצעית בסמוך לגדר הביטחון מדרום למעבר הל"ה, בתאריך 23/10/2015. בחברון פעלו כוחות מגדוד "שועלי הנגב" מביסל"ח וכוחות הנדסה מחטיבת "יהודה" בשיתוף עם המנהל האזרחי למיפוי הנדסי של בית המחבלת למא מונזר חאפז בכרי, אשר ביצעה את ניסיון הדקירה לפני יומיים, 13/12/15, סמוך לגבעת אבות