ועדת הכלכלה תקיים ישיבה מיוחדת לסיכום הקטל בדרכים לשנת 2017 - 0404
+
ועדת הכלכלה תקיים ישיבה מיוחדת לסיכום הקטל בדרכים לשנת 2017 דוברות וועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה תקיים ישיבה מיוחדת לסיכום הקטל בדרכים לשנת 2017

בשבוע הבא: ביוזמת היו"ר ח"כ כבל, בהמשך לשימוע הציבורי והמעקב הרצוף, תתכנס ועדת הכלכלה לישיבה מיוחדת לסיכום הקטל בדרכים לשנת 2017.

הוועדה תכין לקריאה שנייה ושלישית, את ההצעה להאריך בחצי שנה את תוקף חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תדון גם בהתפרצות מגפת הכלבת, תציין את יום התעשייה בדיון שיעסוק בהפחתת הנטל הרגולטורי על עסקים בישראל ותעסוק בנושאים נוספים. הוועדה המשותפת לכלכלה ופנים תכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה לדחות את מועד המעבר של תאגידי המים לתאגוד אזורי, שפוצלה מתוך הצעת החוק לצמצום מספר התאגידים.