אושרה הארכת הוראת שעה לגביית אגרת שמירה ברשויות המקומיות - 0404
+
אושרה הארכת הוראת שעה לגביית אגרת שמירה ברשויות המקומיות חדשות 0404

אושרה הארכת הוראת שעה לגביית אגרת שמירה ברשויות המקומיות

במהלך הדיון קרא יו"ר הוועדה, ח"כ דודי אמסלם לצדדים לבטל את האגרה: "כמו שרשויות עדיין לא מקימות צבא קטן, כך חובת המדינה לממן את ביטחון הפנים של אזרחיה". לבקשת ח"כ יוליה מילנובסקי קרא ח"כ אמסלם לעגן בחוזר מנכ"ל מתן הנחה באגרת השמירה לתושבים הזכאים להנחה בארנונה

ועדת הפנים בראשות ח"כ דודי אמסלם אישרה לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות, המאריכה בשנתיים את תוקף הוראת שעה בדבר ניהול כספי היטל שמירה ואגרת שמירה.

תומר רוזנר, יועמ"ש ועדת הפנים והגנת הסביבה: "מדובר בהצעת חוק ממשלתית לתיקון פוקדת העיריות שמבקשת להאריך בשנתיים את ההסדר מ-2011, המאפשר לרשויות לגבות היטל שמירה בעבור שירותי שמירה שהן מספקות. ההסדר מבטיח שרשויות מקומיות כולן יתיישרו לפי תעריפי המקסימום שקבע שר הפנים, ולכן כל חוקי העזר עומדים בדרישות החוק".

יו"ר הוועדה, ח"כ דודי אמסלם: "אין ספק שיש צורך בשמירה, גם ככל הנראה אין תחליף לכך שהרשויות יהיו הגורם המסדיר, השאלה אם התושבים ממנים זאת או מדינת ישראל. אני סבור גם היום שסוגיית הביטחון היא סוגיה של מדינת ישראל, כמו שרשויות עדיין לא קונות טנקים ומטוסים ומקימות צבא קטן, כך חובת המדינה לתת ביטחון פנים לאזרחיה ולממנו. מנגד אי אפשר להעמיד את ראשי העיר ככה בלי פתרון, לכן הבאנו את הנושא להוראת שעה וחשבתי שזה יבוא לעמק שווה בין השלטון והממשלה. השלטון המקומי צריך ללחוץ וגם שר הפנים צריך לפעול, זו לא סוגיה עירונית לכן אני מבקש להסדיר זאת אחרת נשב פה עוד שנתיים באותה סיטואציה. אני מקווה שזו פעם אחרונה ואני מבקש שתשבו על זה באופן רציני".

שימי אליאל, ראש מועצת כוכב יאיר:"האגרה מאפשרת לנו לעשות מה שמשטרת ישראל לא מצליחה לעשות, לפעול היכן שהיא לא מגיעה. הצורך חיוני ויום יומי מבחינתנו, אחרת לא נוכל להתמודד עם העלויות".

סיון להבי, מנהל אגף תקציבים, משרד הפנים: "התושב אמנם ממן אך יש רגולציה מדויקת לאן הולך הכסף. ההיטל הוא וולונטרי, ברשות העירייה לקבל או לא לקבל את ההיטל הזה על תושביה. אנחנו פונים בהקשר הזה להארכת ההוראה בשנתיים נוספת, בהן נבחן שוב את האיזונים בין עלות הממשלה לעלות התושבים".

ח"כ יוליה מלינובסקי: "ניהלתי לאחרונה שיחות רבות על הנושא ולא הצלחתי להבין מי הכוח שדוחף. שר הפנים אומר לי שזה השר לביטחון הפנים, השר לבט"פ אומר לי 'אני לא רוצה בכך', אני ממן את השיטור העירוני. גם אתה יו"ר הוועדה אומר אני לא צריך את זה. אני רואה פה את חיים ביבס מהשלטון המקומי ועכשיו אני מבינה מיהן הכח. אני מקווה שלא נאשר את הוראת השעה מהטעמים הפנים מפלגתיים של הליכוד. משרד הפנים ציין בדיון בנושא כי התעריפים הנגבים חורגים פי 5 עד 6 מהתקציב שמשרד הפנים אישר, גם מבקר המדינה ציין כי הכסף הולך שלא למטרות המוצהרות. זו פעם רביעית שמאריכים את ההוראה הזו, לא ייתכן שלא יודעים מה עם הכסף".

בנוסף ביקשה ח"כ מילנובסקי כי ככל שתאושר ההארכה יקבע כי הנחות הניתנות בארנונה לתושבים מעוטי יכולת ואחרים ינתנו באותו שיעור גם לעניין היטל השמירה, מבלי שאותם תושבים יצטרכו לעבור הליך כל שהוא.

חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי: "לא שמענו מהמתנגדים שום דבר על ביטחון הילדים במוסדות החינוך רק אמירות פופוליסטיות שזה מס. שקורה משהו כולם אומרים שצריך אבטחה אבל מי ישלם את זה? אם המדינה תיקח את כל האחריות זה יהיה מאות מיליונים אם לא יותר מזה. משטרת ישראל גובה על כל אירוע וגם מכבי האש, לא שמעתי אף ח"כ מבקש לבטל את התשלומים האלה, רק את התשלום אצלנו. אם המדינה יודעת להביא את הכסף הזה, אני אשמח בינתיים אנחנו רק שומעים איך רוצים לבטל את התשלום".

לילי לאה בורוכוב, לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים: "אנחנו רואים פה הוראת שעה שהחלה בתחילת שנות ה-2000 ומצטרפת לארנונה כבדה שעסקים קטנים ואזרחים משלמים בישראל. יש לעצור זאת. בנוסף בפועל שליש מהרשויות בישראל גובות, שני שליש לא גובות, יש פה אפליה".

עו"ד אסף ביגר: "אנחנו כאן בפעם הרביעית, התחלנו מנימוק בצורך לאבטחה לעניין פח"ה ב- 2008-2009, עיריית חולון הקימה את הוראת השעה, משם אנחנו גולשים בפעם השלישית לתקצוב לשם משימות שיטור. זה נושא שמצריך דיון, אם אין ברירה אז להאריך את ההוראה בחודשיים שלושה בלבד ולקיים דיון ענייני. אין מקום להשית מס על שירות שצריך להינתן בצורה כזו".

תומר רוזנר, יועמ"ש הוועדה: "יש פה שאלות נכבדות, גם שאלת השוויון שעלתה קודם, לכן לא הפכנו את ההוראה להוראה קבועה. חשוב לברר גם את נושא ההנחות. אם אדם קיבל הנחה בלי קשיים בנושא הארנונה יש לתת לו הנחה גם בהיטל השמירה, כך נקבע ברוב חוקי העזר שבדקנו".

להבי, משרד הפנים: "אנחנו חושבים שהרשות צריכה לקבוע איזה הנחות היא פוסקת. הנחות בארנונה הן ברשות של הרשות, על מנת שתוכל לנהל את המשטר הכלכלי שלה בצורה וולונטרית. אנחנו סבורים שיש לשמור על הוולונטריות הזו גם בהיטלים, לאפשר הנחות לפי מבחנים סוציו אקונומיים אך לא לחייב את הרשויות".

ח"כ אמסלם: "אנחנו אומרים שאם הרשות נותנת הנחה בארנונה אז שתיתן גם פה, זה נשמע לי הגיוני. אך היות שהשר מבקש אני מכבד את זה".

ח"כ מילנבוסקי: "זה בניגוד להבטחות שקיבלתי, דיברתי עם השר אישית".

לאחר הפסקה בה הצדדים דנו בסוגיית ההנחות, אושרה הוראת השעה, תוך שיו"ר הוועדה קורא למשרד הפנים לעגן בחוזר מנכ"ל הצמדת הנחה באגרת השמירה להנחה בארנונה שמקבלים הזכאים ובאותו שיעור, ללא צורך בהגשת בקשה נוספת מצד האזרח. 

ח"כ אמסלם סיכם את הדיון: "אני מבין את הצורך של הרשויות, אך בקצה יש אזרח שמבין את הנעשה. אף אזרח לא מקבל את העמדה שהממשלה מאלצת את ראש העיר שלו לגבות ממנו אגרת שמירה, הוא רואה את זה כעניין ממשלתי, לכן זה דבר שצריך להיפסק. הוראת שעה באה לתקופה בה יוסדר העניין,  הדיונים וכדומה, לא מעבר לכך. נקיים דיון בעוד 3 חודשים כדי לקבל דו"ח מצב. בתקופה הזו אני מבקש ממשרד ושר הפנים – תשבו עם האוצר, השלטון המקומי, הבט"פ ותתחילו דיון משמעותי – איך הולכים ומצמצמים עד כדי ביטול את הנושא הזה מבחינת המימון, בצורה שהאגרה הולכת ויורדת מהתושב והממשלה הולכת ומתקצבת".