שלושה קטינים קראו 'שמע ישראל' בהר הבית ונעצרו - 0404
+

שלושה קטינים קראו 'שמע ישראל' בהר הבית ונעצרו

שלושה קטינים נעצרו לאחר שהשתחוו וקראו 'שמע ישראל' בעת סיור בהר הבית.

עו"ד נתי רום מארגון חוננו, מעניק להם סיוע משפטי.