72 שנה להנחת אבן הפינה לטבעון - 0404
72 שנה להנחת אבן הפינה לטבעון מתוך הספר קריה בצל אלונים

72 שנה להנחת אבן הפינה לטבעון

ביום ראשון, 23 בדצמבר 1945, הונחה אבן הפינה לטבעון שנקראה בזמנו בית שערים הצפונית.

מתוך הספר קריה בצל אלונים

בתמונה: המסד לבית הראשון בבית שערים הצפונית.