72 שנה להנחת אבן הפינה לטבעון - 0404
+
72 שנה להנחת אבן הפינה לטבעון מתוך הספר קריה בצל אלונים

72 שנה להנחת אבן הפינה לטבעון

ביום ראשון, 23 בדצמבר 1945, הונחה אבן הפינה לטבעון שנקראה בזמנו בית שערים הצפונית.

מתוך הספר קריה בצל אלונים

בתמונה: המסד לבית הראשון בבית שערים הצפונית.