בעלי המניות מהציבור בחברת איי.די.או מנעו את חידוש כהונתן של שתי דירקטוריות חיצוניות - 0404
+
בעלי המניות מהציבור בחברת איי.די.או מנעו את חידוש כהונתן של שתי דירקטוריות חיצוניות

בעלי המניות מהציבור בחברת איי.די.או מנעו את חידוש כהונתן של שתי דירקטוריות חיצוניות

קבוצת לפידות, חברת השקעות מובילה בתחומי התקשורת והסחר וחלוצת פעילות הקידוחים היבשתיים בישראל, מודיעה כי באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברת איי.די.או, שנערכה אמש, מנעו בעלי מניות המיעוט מהציבור, את חידוש כהונתן של הגב' מיכל מרום-בריקמן ושל הגב' לימור בלדב כדירקטוריות חיצוניות בחברה.

לפידות סברה כי הדירקטוריות החיצוניות כשלו במילוי תפקידן וכי הן פעלו תוך העדפת קידום האינטרסים של שיכון ובינוי, על פני קידום האינטרסים של בעלי מניות המיעוט וטובת החברה. כמו כן סבורה לפידות כי על אפולו ודיון להיחשב כבעלות עניין אישי בהארכת כהונתן של הדירקטוריות החיצוניות, ביחד עם בעלת השליטה, שיכון ובינוי.

בהתאם להודעת העמדה שלפידות העבירה לדירקטוריון שיכון ובינוי,קיים חשש כבד כי איי.די.או רתמה את עצמה ואת שליטתה ב-ADOP לטובת שיכון ובינוי ומאפשרת את יצירתו של הסדר בין בעלי מניות שליטה שמיטיב עימם וזאת על חשבון בעלי המניות מהציבור, בעודה פועלת בניגוד גמור לכללי ממשל תאגידי תקין.

יצוין כי ההצבעה הנ"ל הנה המשך ישיר לאירועים שארעו בחברה לאחרונה ובהם פרסום הצעת רכש ע"י שיכון ובינוי במחיר נמוך מהערך הכלכלי של מניות החברה.

אמיר תירוש, מנכ"ל לפידות קפיטל, אמר: "אנו מרגישים סיפוק רב מכך שהמשקיעים המוסדיים שקלו שיקול ענייני ובחנו נכונה את פעילות דירקטוריון איי די או ובעלי השליטה והחליטו שלא לאשר את מינוי הדח"צים שהוצעו על ידי בעלת השליטה. אנו רואים הכרח וצורך לשמור על הזכויות והאינטרסים של בעלי המניות מהציבור ורואים בהצבעה זו הבעת אמון בנייר העמדה של לפידות ושלב חשוב בשמירה על האינטרסים של בעלי מניות המיעוט באיי די או.