פיקוד העורף מזהיר: אלמונים מתחזים לחיילים וסוקרים של פיקוד העורף ומבקשים פרטים אישיים - 0404
+
פיקוד העורף מזהיר: אלמונים מתחזים לחיילים וסוקרים של פיקוד העורף ומבקשים פרטים אישיים 0404

פיקוד העורף מזהיר: אלמונים מתחזים לחיילים וסוקרים של פיקוד העורף ומבקשים פרטים אישיים

מפיקוד העורף נמסר: "תושבים יקרים, הובאו לידיעתנו מקרים בהם הגיעו לבתי תושבים אנשים המתחזים לחיילים וסוקרים של פיקוד העורף ומבקשים פרטים אישיים בטענה כי מידע זה דרוש בעת לחימה".

פיקוד העורף שומר על קשר רציף עם הציבור, ומפרסם מידע דרך האמצעים העומדים ברשותו: אתר האינטרנט, אפליקציה, פייסבוק, אינסטגרם, טויטר, מוקד מידע 104.