מידרוג קובעת דירוג A2.il לקבוצת אמנת באופק יציב - 0404
+
מידרוג קובעת דירוג A2.il לקבוצת אמנת באופק יציב

מידרוג קובעת דירוג A2.il לקבוצת אמנת באופק יציב

חברת אמנת ניהול ומערכות מדווחת כי חברת מידרוג הודיעה כי היא מותירה על כנו דירוג A2.il לאמנת עם אופק יציב.

הדירוג נתמך באיתנות הפיננסית הטובה של אמנת, ברמת המינוף הנמוכה, רמת הנזילות הגבוהה, המוניטין החיובי ופיזור ההכנסות הגבוה בתחומי המחשוב, ייעוץ וניהול פרויקטים. אופק הדירוג משקף להערכת מידרוג כי אמנת תשמור על איתנותה הפיננסית הגבוהה גם בטווח הקצר והבינוני, לצד צמיחה אורגנית מתונה, שמירה על מיצובה העסקי וללא שינוי מהותי בפרופיל הסיכון.

דירוג החברה נתמך בצבר ההזמנות של אמנת (על בסיס איחוד יחסי) הנע בשנתיים האחרונות בטווח של 500-560 מיליון ש"ח.